گواهينامه سمانه فلسفي در رشته  كاتاي تيمي

  گواهينامه سمانه فلسفي در رشته كاتا

 گواهينامه سمانه فلسفي در رشته كميته

اسامي رتبه هاي برتر پايه اول نيمسال اول 93-92   

اسامي  رتبه هاي برتر پايه دوم  نيمسال اول 93-92  

 

 

اسامي رتبه هاي برتر پايه سوم نيمسال اول 93-92

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

با آرزوي موفقيت دانش آموزان در سال تحصيلي 93-92

   

مصاحبه با بنيان گذار هنرستان

 

 

 

 

 برنامه هفتگي

روزهاي كاري همكاران

 تقويم اجرايي سال 93-92 

انجمن هاي علمي ادبي هنري(1)                انجمن هاي علمي ادبي هنري(2)


 


 

آدرس : تهران انتهاي بلوار فردوس غربي - خيابان بهار شمالي

- خيابان منوچهري غربي - انتهاي بن بست خلعتبري

تلفن : 44138800 - 44138844 - 44139888

فاكس : 44139888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : بل فردوس - خ بهار شمالی - خ منوچهری غرب ی- بن بست هنرستان پاپلی خلعتبری
تلفن : 44138800